top of page

ALLT DU BEHÖVER VETA

Hur det fungerar pdf.png
1
2
3
4

Solstrålarna träffar solcellerna på hustaket och omvandlas till elektricitet.

 

Elen leds till en växelriktare och omvandlas till hushållsel 

Elen leds vidare till husets elcentral och vidare ut i huset
 

En elmätare kontrollerar förbrukningsnivåerna. Överskottet kan du sälja till ditt elbolag.

SOLCELLER...

... ÄR EN SÄKER INVESTERING

Du får lägre och jämnare energikostnader och kan gå i vinst redan första året.

... INNEBÄR FRIHET

Med solceller blir snarare elbolaget beroende av dig och din elproduktion än tvärtom. Elbolagen tjänar på att köpa ditt överskott.

... HÖJER VÄRDET PÅ DITT HUS

Med solceller sjunker din årliga driftkostnad i genomsnitt med ca. 10 000 kronor.

... GER DIG LÄGRE ENERGIKOSTNADER

De senaste året har energipriserna gått upp med 70%. Vid egenproduktion är du inte beroende av energibolagens prissättning.

... KRÄVER MINIMALT UNDERHÅLL

Solcellerna har inga lösa delar som behöver underhållas. Inget bränsle behöver tillföras och anläggningen är helt ljudlös. Alla våra solceller har en garantitid på 20 år och har en förväntad livslängd på minst 30 år.

... BEKOSTAS MED 15% AV STATEN

Just nu kan du upp mot 15% av solcellsanläggningen betald av staten - inklusive kostnaden för installationen.

... RÄDDAR MILJÖN

Självförsörjande el är en avgörande faktor för att vi och framtida generationer ska ha möjlighet att leva hållbart. Vi hjälper dig att öka din andel förnybar energi & att inspirera fler att ta steget mot ett hållbart liv. 

bottom of page