top of page
 • Har mitt hus rätt förutsättningar?
  Optimalt för solceller är takytor i söderläge utan skugga med en taklutning på ca 40 grader. Solceller producerar dock mycket el även i skugga. Bor du i Stockholm kan du få viss vägledning av Stockholms stads solkarta som visar solinstrålningen på enskilda hustak, klicka här. ​ Vi kan ta reda på mycket om dina förutsättningar utan att behöva besöka dig. Tryck på den orangea knappen ovan för att snabbt få en kostnadsfri offert och mer info om dina förutsättningar.
 • Hur stor anläggning passar mig?
  De flesta villatak är tillräckligt stora för att producera el som täcker den egna förbrukningen. Genom att låta oss ta del av uppgifter om din elförbrukning, förutsättningarna på plats och dina behov i övrigt, kan vi hjälpa dig att välja en storlek som passar ditt hus. Tryck på den orangea knappen ovan för att snabbt erhålla en kostnadsfri offert!
 • Vad händer med elproduktionen på vintern?
  Under vinterhalvåret står solen lägre vilket innebär en något lägre elproduktion. För bästa möjliga produktion bör också panelerna hållas snöfria, men solcellerna tar upp solljuset vid snötäcken på upp till en centimeter. Beroende på taklutning kan panelen monteras så att snön glider av automatiskt.
 • Hur mycket el kan jag producera?
  En kvadratmeter solcellspaneler ger ca 150 watt el under en solig dag i Sverige. Våra högkvalitativa solcellsanläggningar ger i Sverige ca 850 – 1 120 kWh per kW och år, vilket genererar ca 2 500 – 3 360 kWh solel under ett år. Den el du producerar men inte konsumerar, kan du sedan sälja till elnätbolagen.
 • Hur mycket kostar solceller?
  Priset på solcellsanläggningar varierar beroende på storlek, typ av solceller och fastighetens förutsättningar. ​ Tryck på den runda knappen i menyn för att snabbt och smidigt få en kostnadsfri offert från oss.
 • Vilka stöd och intäkter kan jag få?
  Du som investerar i solceller har rätt till ett s.k. investeringsstöd, som innebär att staten står för 15% av de totala kostnaderna. Du kan läsa mer om investeringsstöd HÄR. Alternativt kan du utnyttja rotavdraget på installationsarbetet. ​ Dina solceller kan också ge intäkter i form av försäljning av överskottsel. Vid försäljning av överskott har du också rätt till en skattereduktion på 60 öre/kWh.
 • Behöver jag ansöka om bygglov?
  Oftast inte. Den 13 juni slopades kravet på bygglov. ​ Kravet på bygglov kan dock variera lite beroende på vilken kommun du bor i och vilken storlek du vill ha på din anläggning. ​ Många kommuner beaktar bl.a. hur solcellerna ska monteras och om byggnaden är K-märkt. ​ Kontakta oss så hjälper vi dig att undersöka huruvida din solcellsanläggning kräver bygglov.
 • Vilka garantier och livslängder finns?
  Våra solceller har en garantitid på 25 respektive 30 år beroende på vilken produkt du väljer. Den tillhörande växelriktaren beräknas normalt ha en livslängd på runt 15 år.
 • Hur underhåller jag solcellsanläggningen?
  Solcellsanläggningar är i stort sett underhållsfria. ​ I samband med installationen överlämnar vi manualer, drifts- och skötselanvisningar för din anläggning och vi finns alltid tillgängliga vid frågor om skötsel av din anläggning. ​ Vidare släpper Elsäkerhetsverket inom kort en handbok om underhåll av solcellsanläggningar.
 • Får vem som helst montera en solcellsanläggning?
  Nej. I Sverige måste solcellsanläggningar monteras av ett företag som har elbehörighet och utbildad personal. Många av dagens installatörer saknar denna behörighet och installationen täcks då inte av försäkringar. Därför har Norrtälje Solceller ett egenkontrollprogram anmält hos svenska Elsäkerhetsverket, vilket du kan kontrollera via elsäkerhetsverkets hemsida.
bottom of page